Tin tương trợ

Trong tháng 8-1993 Chúng tôi đã nhận được tiền của các nhà hảo tâm sau đây gởi giúp các trường hợp khó khăn: Một độc giả: 50.000đ: Trung tâm Tin học ứng dụng Q.PN: 200.000đ; Bà Mai (quận 1):... Read More