Sinh 6 ở nước Anh

 Ngày 19-5-1993, tại bệnh viện St James ở Anh, một đội ngũ gần 28 bác sĩ và y tá đang chuẩn bị cho một ca đỡ đẻ. Sao phải huy động đông đến vậy? Đơn giản thôi vì sản phụ Jean Vince, 29 tuổi,... Read More