NHỚ

NHỚ…!Nhớ ai ra ngóng vào mongNhớ ai ngày nhớ đêm trông tháng dàiNhớ ai má phấn nhạt phaiNhớ ai tóc rối lược thôi quên càiNhớ ai như thể nhớ aiNhớ ai hoa cỏ tàn phai ngậm ngùiNhớ ai mưa đổ... Read More

Continue reading »